top of page

İnkontinans Nedir?

anasayfa 1.jpg

Üriner inkontinans, zayıf mesane, fazla aktif mesane, idrar kaçağı.. Bunlar öksürme, hapşurma, gülme, birşey kaldırma veya idrar gelme hissinden dolayı oluşan idrar kaçırmanın bazı isimleri. Yanlız değilsiniz.

İlk adım, bu istenmeyen durumun vücut mekaniğinde nasıl oluştuğunu anlamak. Bunlar çoğunlukla pelvik kasların zayıflığından dolayı oluşur. 

Mesanenin yarı dolu olduğu zaman, beyine “haydi tuvalete” mesajını göndermekte. Bu noktada, sıvı üretraya doğru iner ve orada valf gibi çalışan 2 tane kas bunu tutar. Mesane dolu olduğu zaman ilk kas açılır ama siz tuvalete yetişene kadar ikinci kas ile bunu tutabilirsiniz. Mesanenin altında ve üretranın etrafında olan pelvik kaslarınız, bu kasların doğru çalışmasını sağlar. Eğer yeterince güçlü değilse idrar kaçırma problemiyle karşılaşılır. 

İdrar kaçırmanızın tipini öğrenmeniz gerekiyor:

Stres Üriner İnkontinans (SUI)

Bu tip, öksürme, hapşurma, gülme, zıplama veya ağırlık kaldırma sonucunda oluşan idrar kaçırma problemidir. Basit hareketler mesanede basınç yaratır ve pelvik kaslarınızın yeterince kasılmasını önler ve bu sayede sızıntı oluşur. Bu tip kadınlarda en çok görülen idrar kaçırma problemidir. Bu her yaşta meydana gelebilir fakat daha çok hamilelik esnasında, doğumdan sonra ve menopoz evresinde görülmektedir.

Dürtülü/Zorlamalı Üriner İnkontinans (MUI)

Bu tip ufacık bir uyarıyla bile kontrol edilemeyen ve acil olarak idrar yapma isteğini belirtir. Semptomları genelde gece görülür. Fazla çalışan mesane dışındaki detrusor kasının beyine mesane doluymuş gibi yanlış sinyal yollamasından dolayı oluşur. 

 

Karışık Üriner İnkontinans (MUI)

İki tipe bağlı olarak üriner inkontinansa sahip olmak ta mümkündür. Birisi daha baskın olabilir, o yüzden önce onun tedavi edilmesi gerekmektedir.

INNOVO klinik olarak kanıtlanmış, dışarıdan tedavi eden ve pelvik tabanınızı onarıp güçlendiren bir teknolojidir. Mesane kontrolünüzü yeniden ele geçirmenize ve güveninizi kazanmanıza yardımcı olur. Artık küçük kazalar olmaz, ped ihtiyacı duymazsınız ve artık utanmak zorunda kalmazsınız. Hangi idrar kaçırma tipipnde probleminiz olursa olsun, INNOVO pelvik taban kaslarınızı güçlendirip yeniden iyi duruma getirmek için yardımınıza koşacaktır. Artık her istediğinizi, istediğiniz zaman eskisi gibi yapabileceksiniz.

anasayfa 2.jpg
anasayfa 3.jpg
bottom of page